Welkom
Eigen teksten
Nomadologie
Contact
Links
NOMADOLOGIE
de website over het Grote Zwerven
Welkom

Hartelijk welkom op deze website.

Mijn naam is Huig de Groot. Al jarenlang ben ik gefascineerd door alles wat zwerft, vlucht, rondtrekt en reist. Waar dan ook, door wie dan ook. Vanuit welke motieven of noodzakelijkheid, vanuit welk verlangen dan ook. Nomadisch levende volkeren, onze nomadische prehistorie, rondtrekkende groepen mensen. Ik ben gefascineerd door een nomadisch bestaan, door nomadisch denken, door het cyclische en lineaire van culturen en samenlevingsvormen. Met hart en ziel.

Met alle bescheidenheid ook van een voormalig reiziger.


De website is bedoeld als een soort prikbord over alles wat betrekking heeft op nomadologie of ermee in verhouding staat, als een verzamelplaats van teksten, informatie en links.

De website heeft geen wetenschappelijke pretenties. Ze moet vooral opmerkzaam maken en doorverwijzen.
Voor ergens onderweg............ 

 

Op deze website staan ook teksten die ik in de loop van de afgelopen jaren heb geschreven. Alle teksten hebben betrekking op nomadologie. Het zijn stukjes tekst van soms een paar regels, vaker zijn ze wat langer. Het is geen aaneengesloten verhaal. Het zijn, soms van anderen geleende, fragmenten. Waar nog zoveel aan kan worden toegevoegd.

Ik hoop dat bezoekers me zullen helpen de website inhoudelijk verder te ontwikkelen. Elke suggestie, elke aanbeveling en tip is van harte welkom. 
Contact:
info@nomadologie.nl

WelkomEigen tekstenNomadologieContactLinks