Welkom
Eigen teksten
Nomadologie
Contact
Links
NOMADOLOGIE
de website over het Grote Zwerven
(Semi)nomadisch levende volkeren, stammen en clans
Nomadische architectuur
Nomadologisch denken
Boeken, literatuur en artikelen
Jagers en Verzamelaars
Nomadische architectuur
Bronnen: Tents, architecture of the nomads, Torvald Faegre
                Habitats Nomades, Denis Couchause
                African Nomadic Architecture, space, place en gender, Labelle Prussin

De Zwarte Tent
, die gebruikt wordt door (semi) nomadisch levende stammen en clans in een gebied dat zich uitstrekt van Noord Afrika tot aan Tibet.

Twee basistypen worden onderscheiden:
Het Arabische type, dat gebruikt wordt van Noord Afrika tot en met Saoudi Arabië, door stammen of clans van o.a.  de Moren, de Berbers, zoals de Djbel Amour en van Bedoeïen, zoals de Ouled Ali, de Kababish, de El Murrah.
Het Perzische type, dat gebruikt wordt van Iran tot Tibet, door stammen en clans van o.a. de Lur, de Bakhtiari, de Qashgai en de Tibetaanse nomaden op de hoogvlaktes van de Himalaya.

Voor elk basistype geldt dat er tussen de verschillende volkeren binnen het geografische gebied soms (grote) verschillen bestaan in de architecture van de tenten. Zo is er sprake van de één-polige Sinai tent, de drie-polige Shammar tent, de Ghilzai tent en de rondvormige Baluch tent in Iran die ook gebruikt wordt door clans van de Duranni Pashtuns in Afghanistan. Groepen Kababish in Soedan gebruiken een tent die een tussenvorm is tussen de zwarte tent en de mat/huid tent.

Tenten en onderkomens van huiden en/of matten, die vooral ten zuiden van de Sahara worden gebruikt door stammen en clans van o.a. de Toearegs en de Wodaabe. De typen tenten die worden onderscheiden zijn de Toeareg-, Teda- en Beja tenten.

Yurts, die onderscheiden worden door de Kalmuck-, Turks/Kirgizische- en de Shah Savan typen

De Siberische tenten, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de Koryak-, Chukchi-, Yaranga types en de tenten van de Evenk, Yukaghir en Chorama Dyn. Men spreekt over het algemeen van de conische tenten van de toendra en taiga.

De Kata tent van de Saami.

De conische en dome tenten van de Inuit en andere groepen jagers en verzamelaars in de toendra gebieden van Canada.

Tipi's, de tenten van de toenmalige (semi) nomadisch levende stammen en groepen Noord Amerikaanse Indianen.

En dan zijn er nog de huisboten van de Zeenomaden, zoals de Moken, de woonwagens van Peripatetisch levende groepen en clans in bijv. India en Afghanistan en de onderkomens van Jagers en Verzamelaars, zoals o.a. de Aboriginals, !Kung en Ogiek. Die onderkomens worden in onderzoek niet nader gedifferentieerd.

Voor meer informatie: raadpleeg bovenstaande boeken, zie ook bijv. Google/afbeeldingen. 

ik verwijs ook graag door naar het proefschrift van Gregory Cowan "Nomadology in Architecture" (2002).
De introductie heeft als titel "Challenging Western Architecture" met als hoofdstukken o.a. Nomadism, Nomadology and Nomad Thought, Movement.
Het proefschrift is onderverdeeld in drie secties.
Sextion 1 Contexts, met als hoofdstukken Diagramming Architecture en Movement and Architecture.
Sextion 2 Applications, met als hoofdstukken Tents and Collapsible Architecture, Bedouin Nomadology and Architecture en Nomadic Resistance.
Sextion 3 Strategies, met als hoofdstuk Architecture as Peripatetic Practise.

De samenvatting van het proefschrift is te vinden op:

http://hdl.handle.net/2440/37830

Vanuit hier kan je doorklikken naar de volledige tekst van en de afbeeldingen in het proefschrift.

Meer informatie over Gregory Cowan:

myprofile.cos.com/cowan15

gregorycowan.blogspot.comZie ook:
"Nomadic Architecture", Edgar Reinhart, Lars Muller Publishers, 1999.
"Nomads in Archeology", Roger Cribb, Cambridge University Press, 2004, met een hoofdstuk "Nomad Architecture and domestic space".


WelkomEigen tekstenNomadologieContactLinks