Welkom
Eigen teksten
Nomadologie
Contact
Links
NOMADOLOGIE
de website over het Grote Zwerven
(Semi)nomadisch levende volkeren, stammen en clans
Nomadische architectuur
Nomadologisch denken
Boeken, literatuur en artikelen
Jagers en Verzamelaars
Nomadologisch denken
aanvullingen op en verwijzingen volgen naar o.a. het boek "Milles Plateaux" van Gilles Deleuze en Felix Guattari, het Rizoom, psychisch nomadisme en maatschappelijke rizomatiek.


Nomadologie is Rizomatiek

nomadologisch denken is rizomatisch denken.


De definitie van het rizoom van Gilles Deleuze: "Van gelijk welke kant kan men een rizoom binnentreden, elk punt is verbonden met een willekeurig ander punt, het bestaat uit veranderlijke richtingen, zonder buiten of einde, enkel een midden, waarlangs het groeit en woekert, zonder ooit deel uit te maken van een eenheid of eruit voort te vloeien; zonder subject of object".

"Belangrijk voor het rizomatisch denken is dat er veel ingangen en uitgangen bestaan (vergelijkbaar met de loopgangen van een mol).
Er is geen hoofdas en geen dieptestructuur (dat zijn immers alle doodlopende straten).
Het denken van de filosoof Gilles Deleuze sluit aan bij het denken in termen van dynamiek. Deleuze stelt in de plaats van een denken aan de hand van een boomstructuur (de ene boom met wortels = hiërarchie, natuurlijk organisch gegeven), een rizomatisch denken aan de hand van een veelheid van lijnen en vertakkingen die niet van tevoren vastgelegd zijn en dus niet representeerbaar zijn (zoals de boom).
Een rizoom, zo zegt hij, is een "niet-hiërarchisch en niet-betekenisdragend systeem dat uitsluitend bepaald wordt door een circulatie van toestanden, zonder Generaal, zonder een organiserend geheugen of centrale automaat".
Een rizoom verbindt een willekeurig punt met een ander willekeurig punt; het kan zelfs gebeuren dat een rizoom met wortels vergroeid raakt, maar belangrijk is dat er steeds weer vluchtlijnen ontstaan.
Als dat niet het geval is, wordt van het rizoom weer een boom gemaakt en dan, zo zegt Deleuze, is het afgelopen: "dan kan het verlangen niet meer stromen. Want het verlangen is alleen beweeglijk en productief in een rizoom. Iedere keer als het verlangen een boom volgt, stort het ineen en komt het uit op de dood".
Modellen van een rizomatisch denken vind je wanneer je de boomvorm verlaat - de boomvorm vertegenwoordigt de macht van de staat - en via vluchtlijnen en vertakkingen in contact komt met een buiten. Daarover zegt Deleuze: het ziet ernaar uit dat dit denken alleen "uit naam van een buiten kan worden gedaan. Het buiten kent geen beeld, geen betekenis en geen subjectiviteit".
Bron: Mariage de Raison (België) 
WelkomEigen tekstenNomadologieContactLinks