Welkom
Eigen teksten
Nomadologie
Contact
Links
NOMADOLOGIE
de website over het Grote Zwerven
(Semi)nomadisch levende volkeren, stammen en clans
Nomadische architectuur
Nomadologisch denken
Boeken, literatuur en artikelen
Jagers en Verzamelaars
Jagers en Verzamelaars

Websites over specifieke volkeren waarvan groepen nu nog steeds leven als jagers en verzamelaars.

Over de Ogiek, Kenia:   www.ogiek.org

Over de Pymeeën, Afrika:     www.pygmies.info

Over de Kung!, Afrika:        www.imageafrica.net  www.iwant2gohome.org

Over de Aboriginals, Australië: 
www.aboriginalenvironments.com   www.aboriginalculture.com.au

Websites van organisaties die deze volkeren ondersteunen:
 
www.survivalinternational.nl

www.fpcn-global.org

De filosoof John Zerzan is een boegbeeld van het Amerikaanse Primitivisme. Hij is de auteur van onder meer "Future Primitive" (1994) en "Twilight of the machines" (2008) en behoorde tot de redactie van het tijdschrift "Green Anarchy". Zerzan ziet het 'primitieve' als niet-vervreemdend, niet-hiërarchisch, speels en sociaal egalitair; in tegenstelling tot het 'beschaafde', de 'civilisatie', die hij beschouwt als vervreemd, gedomesticeerd (en dus tot slaaf gemaakt, onderdrukt), hiërarchisch georganiseerd, bezeten door werk en sociaal discriminerend. Zerzan pleit voor een "toekomstige primitieve toekomst", voor een radicale reconstructie van de maatschappij gebaseerd op een verwerping van vervreemding en dus ook van technologie en civilisatie.

www.primitivism.com

www.green-anarchy.wikidot.com

www.johnzerzan.net

een uitgebreide tekst in het Engels over Primitivisme:

www.reviewfashion.com/primitivism.htm


Ik verwijs je ook graag door naar een essay dat bekend staat als het "Unabomber Manifest".
Het essay is geschreven door Ted Kaczynski en heeft als titel "De industriële samenleving en haar toekomst".
Op
www.groenfront.nl vind je de volledige tekst als je bij search unabomber manifest intypt.

Je vindt meer interessante artikelen over Ted Kaczynski en John Zerzan (w.o. een interview met hem) op de website:

www.verbodengeschriften.nl 

Tot slot verwijs ik je door naar een boeiend artikel dat verschenen is in Time magazine op 28 augustus 1995 met als titel "The evolution of despair".

www.time.com/time/magazine/article/0,9171,983355,00.html

"[I] attribute the social and psychological problems of modern society to the fact that society requires people to live under conditions radically different from those under which the human race evolved ..." --THE UNABOMBER

 

There's a little bit of the unabomber in most of us. 
WelkomEigen tekstenNomadologieContactLinks